standards2


     От близо 46 години произвеждаме и доставяме CETOP хидравлични блокове и плочи на клиенти, изискващи високо качество.

    Освен стандартната ни продуктова линия, ние произвеждаме и нестандартни блокове според специфични изисквания.

     Реактивността и високото качество са нашите цели при удоволетворяване на всяка потребност.

    Стремим се към изграждане на партньорски взаимноизгодни отношения с клиенти, доставчици и сътрудници.

    Географското ни местоположение, в центъра на страната, позволява да сме винаги близо до нашите клиенти.